ማሕበር-ሲቪክ

እቲ ውጽኢት ናይ ቋንቋ-ትምህርቲ ፖሊሲ ኣብ ሃገረ-ሆላንድ ኣብዚ እዋን’ዚ ትሑት እዩ ዘሎ። ማሕበር- ሲቪክ ዝበሃል ትካል ነቲ ናይ ቋንቋ-ትምህርቲ ፖሊሲ ኣብ ሃገረ-ሆላንድ ከማሓይሾ ጻዕሪ የካይድ ኣሎ።

እቲ ዕላማ እዚ እዩ፡

  • እቲ ናይ ማሕበራውን ናይ ሕጋውን መርመራ ውጽኢት ምእካብን ምምሕያሽን ናይቲ ሕጂ ዘሎ ፖሊሲ እዩ። ውጽኢት ናይዚ ዘሎ ፖሊሲ ክረኽቡ እዮም ዝፍትኑ።
  • ነቲ ናይ ሕብረተሰብና ፖሊሲ ነዞም ሓደሽቲ ዝመጹ ከመይ ጌርና ከነማሓይሾ ንኽእል።። እቲ ፖሊሲ ድማ ጽፉፍ ውጽኢት ረኺቡ ምስቲ ዲሞክራስያዊ ሃገርና ዝሳማማዕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ።

ንስኻ ወይ ድማ ንስኺ እንታይ ክትገብር / ክትገብሪ ትኽእል / ትኽእሊ?

ነዛ ሲቪክ ትበሃል ትካል ብሓሳባት: ወይ ብኣካል ክትሕግዝ ቅሩብ እንተ ኰንካ: ወይ ድማ እቲ ዝካየድ ጉስጓሴ ክትሳተፎ እንተደሊኻ ይከኣል እዩ።

ንሕና ምስ ተመክሮ ዘለዎም መምሃራን (ቋንቋ-ሆላንድ)፡ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ስራሕተኛታት: ክንማይጥ ድልዋት ኢና።

ነዛ ታሕቲ ዘላ ፎርም መሊእካ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ክትራኸቦ ትኽእል ኢኻ።

ሽማግለ

ኣደ-ወምበር: ታማር ደቫል ትባሃል ኣብ ናይ ኤራስሙስ-ዩኒቨርስቲ ትምህር እያ። ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ከተማ-ላይደን ዩኒቨርስቲ ዶክትረይት ኣቢላ። ብሕጊ ዝተመረቐት ድማ እያ።ነቲ ብዛዕብኡ ዝጸሃፈቶ መጽሓፍ ከተምብብዎ እንትደሊኹም ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣባል-ሽማግለ: ሰናይ ገብረኣብ ዝበሃል ድማ ናይ ሓንጎሎ-ተመራማሪ ኣብ ዩኒቨርስቲ ናይ ከተማ-ኣምስተርዳም ዝሰርሕ እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ኣምስተርዳም-ዩኒቨርስቲ-ኮለጅ ናይ ማሕበራዊ-ጉዳያት ሓላፊ እዩ።

ተሓዚ-ገንዘብ: ዓሊ ሞሓመድ ዝበሃል ድማ ኣብ ናይ ከተማ-ላይደን-ዩኒቨርስቲ ዶክትረይት ንኸብል ዝመሃር ዘሎ እዩ።

 

ንዓታትና ክትረኽበና እንተ ደሊኻ


[recaptcha]